Teknoloji çağına uygun olarak ülkemizin ve sanayinin hızla geliştiğini kıvançla izlemekteyiz. Türk milletinin özünde var olan zoru başarma inancı ile üstün bir gayret sarf ederek sanayileşmiş, ülkelerle aramızdaki mesafe süratle kapanmaktadır. Bu hızlı sanayileşmenin sonucu olarak klasik talaşlı imalat tezgâhlarının yerini de bilgisayar destekli modern tezgâhlar almaktadır. Bu tezgâhlarda yapılacak üretimlerin istenen hız ve hassasiyette olabilmesinde modern ve özel takımların katkısının tartışılmayacağı muhakkaktır. Modern ve özel takım ihtiyacından yola çıkan Takımsaş Kesici Takım Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. konusunda dünyanın en önde gelen firmaları ve sonsuz teknolojik destekleri ile 1987 yılı sonlarında üretime başlamış bulunmaktadır.